Polityka użycia

Serwis internetowy opublikowany pod adresem www.zkojcazaleskich.pl, www.zkojcazaleskich.com.pl jest prowadzony przez Andrzeja Zalewskiego z siedzibą w Miętnem, ul. Spacerowa 29 zwanego dalej Operatorem.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Serwisu oraz zawiera informacje na temat gromadzonych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzone w Serwisie akceptują Państwo zasady zawarte na tej stronie.

Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie stanowią porad czy opinii ani rekomendacji co do postępowania w konkretnych sprawach.

Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące układ graficzny oraz treść merytoryczną Serwisu stanowią własność Operatora lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z Operatorem. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł, były sprawdzone i rzetelne, przy czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji.

Do góry